Innherred Landbrukstjenester

Om oss

Vi organiserer primært avløsningen for gårdbrukere  i kommunene Steinkjer, Snåsa og Inderøy. I tillegg administreres landbruksvikarene og refusjonssøknader i forbindelse med sykdom m.m. i de samme kommunene. Innherred Landbrukstjenester SA har kontor i Steinkjer.

Administrasjonen består av Tore Bartnes (daglig leder) og Gunn Svenning.

Våre åpningstider: mandag-fredag 08.00-1545

Sommertid mai-august: 08.00-15.00

Landbruksvikarene betjener telefon utenom åpningstid.