Om oss

Om oss

Organiserer primært avløsningen for gårdbrukere  i kommunene Steinkjer, Snåsa og Inderøy. I tillegg administreres landbruksvikarene og refusjonssøknader i forbindelse med sykdom m.m. i de samme kommunene.

Innherred Landbrukstjenester SA har kontor i Steinkjer.