Innherred Landbrukstjenester

Innleveringsfrist for timer er den 20. hver måned, egen for juli og desember.

Utlønning siste arbeidsdag i måneden.

LØNNSSATSER PR.01.04.21 Ringavløsere