Styret valgt på siste årsmøte

Funksjon

Forslag

 

Periode

Merknad

Leder

Tore Strugstad, Steinkjer

Gjenvalg

1 år

 

Medlem

Stig Fossum, Inderøy

   

Valgt for 2 år i 2020

Medlem

Julie Vesterhus, Steinkjer

   

Valgt for 2 år i 2020

Medlem

Helmer Belbo, Snåsa

Gjenvalg

2 år

 

Medlem

Torill Sværd, Steinkjer

Ny

2 år

 

1.      vara

Lars Johan Omli, Snåsa

Gjenvalg

1 år

 

2.      vara

Mekal Røliaunet, Steinkjer

Gjenvalg

1 år

 

3.      vara

Håvard Gran, Inderøy

Gjenvalg

1 år

 

Valgkomite

John Frode Stamnes, Steinkjer

   

Valgt for 2 år i 2020

Valgkomite

Hanne Tronhus, Inderøy

   

Valgt for 3 år i 2020

Valgkomite

Elise Bostad, Snåsa

Ny

3 år

 

Vara valgkomite

Torstein Hov, Steinkjer

Gjenvalg

1 år

 

Vara valgkomite

Bente Dahl, Snåsa

Gjenvalg

1 år

 

Årsmeldinger:

Årsmelding 2017   

Årsmelding 2018

Årsmelding 2019

Årsmelding 2020

 

Vedtekter:

 

Vedtekter