Innherred Landbrukstjenester

Årsmøte

Årsmøtet blir på Felleskjøpet 13.04 kl 1930.

Innkalling er sendt på mail til alle medlemmer.

Årsmøtepapir

Velmøtt!

Vennlig hilsen
Tore Bartnes
Daglig leder Innherred Landbrukstjenester SA
91 66 72 16